समाचार अर्थ समाज

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा सवा ५ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेपछि...

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा सवा ५ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेपछि...

तनहुँमा मृत्यु भईसकेका ब्यक्तिको नाममा राज्यकोषको दोहन भईरहेको घट्ना सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका हुन।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले ५ लाख २५ हजार २३३ रुपैयाँ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देवघाट गाउँपालिकाले २४ हजार ४ सय, घिरिङ गाउँपालिकाले १ लाख ३५ हजार ९८०, भानु नगरपालिकाले ५३ हजार ६१०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले २४ हजार ४ सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले २४ हजार १३१, भीमाद नगरपालिकाले २९ हजार ३१४ रुपैयाँ मृत्यु भइसकेकालाई बाँडेका छन्।

ऋषिङ गाउँपालिकाले १ लाख १६ हजार ६३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले १ लाख १६ हजार ७५८ मृत्यु भएका ब्यक्तिको खातामा भुक्तानी गरेका छन्।  सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भए उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाइएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ (२) मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भए, एकल महिला लाभग्राहीले विवाह गरे वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिबमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानुनबमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ।
 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

विशेष