विदेश

अमेरिका र दक्षिण कोरियाको प्रतिरक्षात्मक प्रणालीको भौतिक कारबाही गर्ने उत्तर कोरियाको धम्की

अमेरिका र दक्षिण कोरियाको प्रतिरक्षात्मक प्रणालीको भौतिक कारबाही गर्ने उत्तर कोरियाको धम्की

America Kim Jong north Korea South Korea