समाचार

पूर्वराजपरिवारद्वारा भैरवी दर्शन

पूर्वराजपरिवारद्वारा भैरवी दर्शन
g'jfsf]6l:yt e}/jL dlGb/df k'hfkf7 ug{ hfg'x'Fb} k"j{/fhf 1fg]Gb| zfx / k"j{/fgL sf]dn zfx tl:a/ M gjbLk >]i7, /f;;, g'jfsf]6 त्रिशूली ९नुवाकोट०, १ जेठ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज नुवाकोटको भैरवी मन्दिरलगायत विभिन्न मन्दिरमा पूजापाठ गर्नुभएको छ । सपरिवार नुवाकोट आउनुभएका पूर्व राजपरिवारले भैरवी, विदुरको रुद्धेश्वर महादेव र बट्टारको राममन्दिरमा पूजापाठ गर्नुभएको हो । देशका महत्वपूर्ण शक्तिपीठमध्ये एक मानिने नुवाकोटको भैरवी मन्दिरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व रानी कोमल, पूर्व युवराज्ञी हिमानी, हृदयेन्द्रसहितले मन्दिरमा आधा घन्टा पूजाअर्चना गर्नुभएको थियो । पूर्व राजालाई मन्दिरमा स्थानीय सन्यासीहरु, हिन्दू धर्मसम्बन्धी सङ्घसंस्था र राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए । पूर्व राजा र पूर्व रानीलाई साततले दरबारछेउबाट ‘झल्लरी छाता’ ओडाएर मन्दिरसम्म पु¥याइएको थियो । स्थानीयवासीले हातमा फूल दिएर र आ–आफ्ना घर अगाडि घडा राखेर पूर्व राजाको स्वागत गरेका थिए । फर्कने क्रममा पूर्वराजाले विदुरस्थित रुदे्रश्वर महादेवको मन्दिरमा पनि पूजापाठ गर्नुभएको थियो । विदुरको मन्दिरमा पूजापाठ गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमात्र सहभागी भए पनि पूर्व राजपरिवारका अन्य सदस्य सहभागी भएनन् । यस्तै, बट्टारबजारमा रहेको राममन्दिरमा पनि पूर्व राजाले दर्शन तथा पूजापाठ गर्नुभयो । बट्टार क्याम्पस गेटमा ओर्लिएका पूर्व राजाले पैदल नै ५०० मिटर जति हिँडेर मन्दिर पुग्नुभएको थियो । g'jfsf]6sf] e}/jL dlGb/df zlgaf/ k'hfkf7 ul/ aflxl/g] qmddf k"j{/fhf 1fg]Gb| zfx / k"j{/fgL sf]dn zfx . k"j{/fhkl/jf/sf cGo ;b:o lxdfgL / x[bo]Gb|n] klg g'jfsf]6 e}/jL dlGb/df k'hfkf7 u/]sf lyP . tl:a/ M gjbLk >]i7, /f;;, g'jfsf]6 बट्टारमा जम्मा भएका सञ्चारकर्मीले कुरा गर्न चाहे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण भएको भन्दै बोल्न चाहनुभएन । उहाँले भन्नुभयो – “म भवानीको दर्शन गर्न आएको हो । देशमा फेरि शान्ति छाओस् । यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण हो । म अरु कुरा अहिले बोल्दिन ।” रासस

ADVERTISEMENT