कला साहित्य

सतगुरु कबिर साहेबको अकाट्य वाणी

सतगुरु कबिर साहेबको अकाट्य वाणी
kabir-guru-nepalaaja
सतगुरु कबिर साहेबको अकाट्य वाणी (सबैले चिन्तन मनन गर्नु पर्ने) सांच बराबर तप नहिं झुठ बराबर पाप । जाके हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप । सत्य बराबर कुनै तपस्या छैन र झुट समान कुनै पाप छैन । जो प्राणी सदा सत्य बोल्दछ उस्को हृदयमा परमब्रह्मा स्वयम् बिराजमान हुनुहुन्छ ।

kabir das

विशेष